Select Page

Krop Lyd Landskab

Foto øverst: Kunstner Charlotte Grum, foto Jan Vasala
Foto øvrige: Jan Vesala, Søren Taaning, Helle Bang

RESIDENCY OG PERFORMANCE DAGE

Daily Fiction vært for residency forløbet og minifestivalen Krop - Lyd - Landskab, skabt i samarbejde med Deep Forest Art Land, hvor kunsten møder den midt- og vestjyske natur. Gennem tre ugers residency i skoven skabte fem udvalgte kunstnere performative og blivende værker til Deep Forest Art Land. Værkerne blev præsenteret for publikum under fire dages performance program, flettet ind i Deep Forest Art Lands faste samling.


PROGRAM:

 

MOBILE FELT REEF FOR FUTURE COLONIES
FOR OTHER BODIES OF WATER af Charlotte Grum (foto øverst)
En pop-up performance med og omkring Døvling bæk

FATAMORGANA af Niels Lyhne Løkkegaard
Nyt værk for solo alt-blokfløjte som undersøger forholdene mellem lytter og lydkilde, abstrakt lyd og konkret lyd samt afstand og nærhed. Således vil man som lytter til denne performance opleve lyden af en altblokfløjte fra lang afstand og således lyttes der gennem naturen mod lyden af alt-blokfløjten der knap kan anes i det fjerne. Et slags lydligt fatamorgana.

KRITISK ZONE af Felia Gram-Hanssen og Tora Balslev 
I værket flettes de to kunstneres praksisser med henholdsvis bevægelse og billede sammen med bækkens hvirvler og klukkende detaljer. Med et genforhandlende blik kigger kunstnerne på det strømmende vand for at nærme sig en kropslig forståelse af de indbyrdes forbundethe-der, der co-eksisterer mellem alt det levende og ikke-levende på vores klode.
Titlen “Kritisk Zone” er et begreb - lånt fra antropolog Bruno Latour - som betegner klodens tynde, porøse hud mellem atmosfæren og grundvandet. Det er her, i dette begrænsede rum, at celler og organismer kan leve og udvikle sig.

NATURE FORCE af Antoinette Helbing
Et skovspecifikt latterværk; en koreografisk undersøgelse af latter i skovens kontekst. Antoinette Helbing portrætterer latteren som kraftfuld måde til at respondere til vores omgivelser på. Skoven som ikke socialt rum inviterer at se på hvordan latteren påvirker den selve grinende krop. Latter kan fuldstændig overvælde kroppen på mange forskellige måder: fra stille og blid, til helt rå og anarkistisk. Også kan latter helt overtage ens stemmeføring og efterlade kroppen uden kontrol over de lyde den afgiver. Men mest af alt har latter en utrolig forløsende effekt på kroppen – og NATURE FORCE er en hyldest af denne egenskab.

SOUND NAVIGATION AND RANGING af Niels Lyhne Løkkegaard
SONAR er en akustisk teknik, der bruges til at opspore og bestemme afstand og retning til genstande under vand, som f.eks. fiskestimer, skibsvrag eller andre lydreflekterende genstan-de. Denne topografiske og lydlige undersøgelse bliver gennem Niels Lyhne Løkkegaards værk; SOund Navigation And Ranging overført til landjorden, hvor 4 performere sammen vil kortlægge selve skoven ved at udsende forskellige akustiske ekkoligende lyde vha. musikin-strumentet vibra slap. Disse lyde vil blande sig med skovens lyde og således vil værket operere todelt; dels gennem en lydlig optegning skoven, men samtidig gennem en lydlig opløsning af skovens lyde i mødet med disse kunstige ekkolignende lyde.

KLANGBUND af Felia Gram-Hanssen
Værket består af et skulpturelt metal partitur, som er placeret ved en lille lysning mellem store mosbeklædte graner. Partituret fungerer som et diagram over de forskellige organiske materialer der er i spil her; træernes rodnets langstrakte bevægelse, der strækker sig over mange hundrede års levetid og vores kroppes mikroorganismer, der hyppigt udskiftes. Performancen vil mediere den puls og bevægelse træernes processer laver under jorden. Det vi normalt ikke kan høre eller giver opmærksomhed.

NEMORIAL af Niels Lyhne Løkkegaard
Gennem flere år har Niels Lyhne Løkkegaard undersøgt NemID-nøglekortet både som et æstetisk objekt og som et politisk stykke papir. NemID nøglekortet fremstår totalt anonymt og fremmedgørende men er samtidig noget af det mest private og personlige man bærer rundt på som borger i Danmark. Når et NemID-kort er brugt, står nøglekortet tilbage som et nøgternt vidnesbyrd om livshand- linger over tid og er ligeledes udtryk for privilegier da dette lille papkort giver adgang til velfærdsstaten og et af verdens rigeste samfund. I løbet af 2021 udfases NemID-kortet. Et digitalt (og analogt) stykke Danmarkshistorie er slut, og dette markeres ved kunstværket Nemorial; et monument for det ultra personlige og samtidig fuldstændig anonyme NemID – et monument for velfærdstaten og dens borgere, og samtidig et monument for Nemo; Ingen. Nemorial er Danmarkhistoriens første mindesmærke over en digital infrastruktur og i anlednin- gen af værkets afsløring i Deep Forest Art Land vil Niels Lyhne Løkkegaard tilgå NemID kortet som et partitur og opføre Personfølsom Musik på blokfløjte

PEEPHOLE DYREKVARTET af Charlotte Grum og Tora Balslev
Dyk ind i et resonerende rum sammen med to kunstnere og tag del i en udveksling af tanker og erfaringer omkring dyr, landskab og krop. Konversationen fortsætter en 9 år lang samtale mellem de to kunstnere, som håber, at rummets klang og gæsternes ord vil bringe nye perspektiver i spil. Performancen foregår i Elle Klarskov Jørgensens skulptur STATION Lyr.

JUST DoIT af Tora Balslev + Publikum
Som del af en gruppe bliver du guidet af kunstneren gennem en dans-med-skoven, hvor du bevæger dig med vandplanter, træer og vind. Ved at iklæde sig omgivelsernes rytmer, linjer og kvalitet,aktiverer deltagerne andre af kroppens lag og lader skoven blive koreograf og dirigent for gruppens meditative dans. JUST DoIT forskyder hirakier mellem menneskelige og andet-end-menneskelige kroppe ved at træne og undersøge nye modus for opmærksomhed. DoIT står for Dance of Imagination and Transformation, og er en somatisk sympoeitisk praksis udviklet af Tora Balslev og kunstner Mette Aakjær. Titlen JUST DoIT retter fokus på fart og handlekraft. Hvad vil det egentlig sige at gøre noget? Hvordan skabes forandrende handling?

 

KUNSTNERE:

 

CHARLOTTE GRUM er installationskunstner med hang til posthumanistisk tænkning der udfordrer forestillingen om mennesket som verdens navle. Gennem sted-specifikke installationer, performative situationer og performative tekster aktiverer hun, hvordan subjekter, landskaber og non-humane dyr formateres, og deltager med krop og kød i konstellationen, så nye konceptuelle og materielle figurationer opstår. Ved at lade sit humane køds skrøbelighed og vedholdenhed indgå i de performative situationer og den udstrakte tidslighed gnave sig ind i kroppen deltager hun i det apersonlige og indviklede netværk af forbindelser mellem livsformer og landskapers form og forfald. www.charlottegrum.dk

NIELS LYHNE LØKKEGAARD arbejder interdisciplinært i en praksis mellem fysisk og imaginær lyd og andre ikke-lydlige objekter og medier. Løkkegaard ser sin praksis som en art grundforskning i virkeligheder ofte med afsæt i koblingen mellem det soniske og det konceptuelle, og interesserer sig således for lyden som en kropslig erfaring og lyden som kulturel markør, forankret i forskellige mættede systemer og bobler. Løkkegaard er uddannet fra RMC og Kunstakademiets Arkitektskole og har siden 2013 ofte arbejdet med mangedobling af lyd som kompositorisk greb i et forsøg på at opløse både lyden af det individuelle musikinstrument og den individuelle musiker. www.nielslyhne.com

ANTOINETTE HELBING er tysk koreograf og danser med base i København. Hendes værker omhandler kropslige fænomener der opstår i det sociale kontekst og kan ofte både spille i teatre, gallerier og site specific. ”The Laughing Game” er en koreografisk undersøgelse af latter, der udfolder dens fysik og dens lydbillede i tæt relation med publikum. Værket bevæger sig i krydsfeltet mellem dans, installation og koncert. Med filmkunstner Jan Vesala viderførte hun det koreografiske arbejde med latter og skabte filmen “AFTERLAUGHTER” og installationen ”The Laughing Room”. Desuden arbejder hun med Åben Dans, Kitt Johnson, Andreas Constantinou, Tina Tarpgaard og My Grønholdt. http://antoinettehelbing.com

FELIA GRAM-HANSSEN er billedkunstner og arbejder med performance og lyd-installationer. Hun ser på forholdet mellem billede, krop og lyd og deres påvirkning på hinanden gennem performative forløb. Gram-Hanssen undersøger via grafiske partiturer, hvordan et medie kan oversættes over i et andet. I denne genplantningsproces åbner hendes værker op for en dialog mellem materialer og udtryk fra forskelige genre. Gram-Hanssen arbejder med lydcollager bestående af reallyd, optagelser fra hverdagssituationer, rejser og naturen samt studiekompositioner med perkussiv og cirkulær karakter. www.soundcloud.com/felia-gram-hanssen

TORA BALSLEV er performancekunstner og danser. I sin praksis er hun optaget af at vække ny intimitet med vores mere-end-menneskelige omgivelser, såsom asfalt, mobiltelefoner og skov. En performativ praksis i at skabe slægt med natur og ressourcer; en fortsat øvelse i at knytte jordnære bånd, der kan lede til ansvar. Tora er uddannet fra School of Stage Arts og Statens Scenekunstskole Odsherred, og har opført sine værker på bl.a. Det Kongelige Teater, Cisternerne og Metropolis. Tora er kunstnerisk leder af Daily Fiction, og har kurateret Krop / Lyd / Landskab og skabt projektet i samarbejde med Deep Forest Art Land. www.dailyfiction.dk

Krop Lyd Landskab er skabt i samarbejde med Deep Forest Art Land.
Støttet af Region Midtjylland, Herning Kommune og Statens Kunstfond.