Select Page

Kritisk Zone

Kritisk Zone på Polychrome og Art Hub

Af Tora Balslev og Felia Gram-Hanssen

Kritisk Zone er en duo, der bearbejder mødet med det andet-end-menneskelige. Med et genforhandlende blik kigger kunstnerne særligt på byens asfalt og kalkholdige jord for at nærme sig en forståelse af, hvordan vi mennesker er viklet ind i en større organisme. I Kritisk Zone flettes de to kunstneres praksisser med henholdsvis bevægelse og lyd sammen med organisk stof. Alt sammen for at skabe en kropslig forståelse af vores slægtskab med det ikke-menneskelige.

Værket er udviklet i residency på Polychrome og vist på Art Hub Copenhagen. Kritisk Zone er også en længere proces hvor værker udvikles og vises på bl.a. på Deep Fores Art Land og KOLONIEN i efteråret 2021.

…the thrill of seeing something rare; people working to figure out the world around them and trying to find new ways to share what they have learned. - Magasinet Passive/Aggressive

Om kunstnerne

Felia Gram-Hanssen er lydkunstner og arbejder i København. Hendes praksis består af performative og installatoriske opsætninger, hvor hun udforsker oversættelser mellem lyd, billede og bevægelse. Felias kompositioner er drevet af en nysgerrighed og fascination af, hvordan de lyde, vi omgiver os med, er med til at give et mere komplekst billede af den verden, vi lever i.

Tora Balslev er performancekunstner og arbejder med at gå i dialog med materialitet og landskaber gennem dans og koreografi. Ved at placere forskellige af jordens byggematerialer og processer i bevidstheden animerer hun kroppen til at legemliggøre f.eks. grundstoffer, olie og elektricitet. Tora er kunstnerisk leder af Daily Fiction.