Select Page

Haveværten

Haveværten er et projekt af NXT og Stedets Væsen og del af DESIRE under New European Bauhaus.

Tora og Felias residency er del af Daily Fictions projekt stedSANS, som er udviklet i samarbejde med Metropolis - Københavns Internationale Teater og støttet af Nordea-fonden.

Haveværten_Foto_Felia_Gram-Hanssen

Foto: Hanne Kokkegaard
og Felia Gram-Hanssen

Video: Felia Gram-Hanssen

Logbog: Tora Balslev

About Nature's Calling (english)

The Garden Caretaker X Tora Balslev and Felia Gram-Hanssen is an artistic study of Hørkær, a construction site and a place in rapid transformation; for many years the place has been an area for industry and currently a new residential area is emerging.With Haveværten, the two artists undertake an exercise in coexistence, trying to listen to many different voices: Trees, asphalt, neighbours, buildings, stones, birds…

The work is partly a welcome that directs attention to the ancient materialities that have just arrived from other places in the earth’s crust, and which must now be embedded in the residential landscape. At the same time, the forms of life which have long lived on the site and which both witness and participate in the transformation are honoured.

When we meet somewhere, we also meet ourselves. What sensation arises in us when materials as old as the earth are moved at a pace accelerated to the extreme?

With a focus on multi-species communities as well as temporal layers and crevices, the artists ask: How can care be taken here? And what traditions can be proposed to future residents?

HAVEVÆRTEN X TORA BALSLEV OG FELIA-GRAM-HANSSEN

… er en kunstnerisk undersøgelse af Hørkær, en byggeplads og et sted i hastig forvandling; gennem mange år har stedet været et område for industri og i øjeblikket opstår et nyt boligområde.

Med Haveværten foretager de to kunstnere en øvelse i sameksistens, der forsøger at lytte til mange forskellige stemmer: Træer, asfalt, naboer, bygninger, sten, fugle…

Arbejdet er dels en velkomst, der retter opmærksomhed på de ældgamle materialiteter som netop er ankommet fra andre steder i jordskorpen, og som nu skal være indlejret i boliglandskabet. Samtidig æres de livsformer, som længe har boet på stedet, og som både bevidner og deltager i forvandlingen.

Når vi møder et sted, møder vi også os selv. Hvilken fornemmelse opstår i os, når materialer så gamle som jorden flyttes i et tempo accelereret til det ekstreme?

Med fokus på fler-artede fællesskaber samt tidslige lag og sprækker spørger kunstnerne: Hvordan kan man drage omsorg her? Og hvilke traditioner kan foreslås til fremtidens beboere?

 


ET PROJEKT AF NXT OG STEDETS VÆSEN

I et tidligere industriområde i københavner-forstaden Herlev tager forfattere, billedkunstnere og performere bo i en periode for at nærme sig de andre arter, der lever og bor i området. De afholder ’Åbent drivhus’ og inviterer stedets indbyggere til at deltage i lytteøvelser, vandringer og skriveworkshops. Intentionen er at etablere relationer til de mennesker, planter og dyr, de bor sammen med i området.

I dette interview fortæller Madeleine Kate McGowan, der er kurator for Haveværten og kunstnerisk leder i innovationsbureauet NXT, hvordan hun oplever at kunstneriske metoder og tilgange kan føde ind i en ny bygningskultur.

Ambitionen er at udvikle en metode, der bringer et flerartet perspektiv ind i menneskers forståelse af og omgang med vores omgivelser. Målet er, at vi skal kunne bygge, bo og leve i en verden, hvor vi ikke bare muliggør vores eget liv nu og her, men skaber gode livsbetingelser for alle arter på stedet og dermed muliggør en bæredygtig livsform.

Haveværten er en del af DESIRE (Designing the Irresistible Circular Society), som er et tværfagligt projektsamarbejde mellem 24 internationale partnere i seks EU-lande og løber over en periode på to år (2022-2024).
DESIRE er et af seks prisvindende fyrtårnsprojekter under New European Bauhaus, og formålet er ‘at udvikle konkrete forslag til, hvordan kunst, arkitektur og samskabelse kan bidrage til uimodståelige, cirkulære bysamfund’.

 


HIDDEN IN PLAIN SIGHT
- fra Haveværtens logbog

Vi var her første gang i august
for mindre end et år siden.
Dengang var her ret bart.
Den der kæmpe bygning var her slet ikke.
Og den der, var kun lige begyndt at skyde op.
For to år siden lå her en asfalt fabrik.
Vi har mødt to mænd og en kvinde som har set den.

Inde på byggepladsen rykker forskellige teams hele tiden ind,
Med hver deres faglighed og specifikke funktion
Nogle sætter badeværelser op - og er ude igen
Andre sørger for el-installationer
Sprinklersystemer
Vinduer
Murværk
Osv

I følge sociolog Hartmut Rosa er vores samfund er bygget på “dynamisk stabilisering”.
Det betyder at alting hele tiden skal gå hurtigere for at vi kan bevare status quo.
Bygningen er som et sitrende monument over al den accelleration.

Vi lytter til stedet
forsøger at begribe
med hænder
krop
sind

Vi er trætte. Det er som om noget murrer i kroppen.
Måske er det en allergisk reaktion eller en slags transportsyge.
Forskellige tider skurrer mod hinanden.
Vi trækker tempoet ned

Haveværten er del af DESIRE under New European Bauhaus.

Tora og Felias residency er del af Daily Fictions projekt stedSANS, som er støttet af Nordea-fonden.