Select Page

Extinct Encounters

Opført i Koncertkirken

Koreografi og dans: Tora Balslev og Yael Gaathon
Kostume grafiske tegn: Felia Gram Hansen

Performance 

I Danmark blev sommerfuglearten Enghvidvingen sidst observeret i 2004 på Bornholm, i den opdaterede Danske Rødliste udarbejdet af IUCN er den registeret som uddød.

Sammen med butohdanser Yael Gaathon undersøger Tora Balslev i denne performance tab af biodiversitet som kropslig erfaring.

Performancen blev præsenteret til arrangementet Gys i Kirken med døden som tema - på allehelgens aften, for at inddrage tidens aktuelle UDdød i samtalen omkring død og det at give sin opmærksomhed til de døde. Kan vi strække vores opmærksomhed i forhold til hvem vi omfatter i dette begreb?

Performancen henter inspiration fra Butoh dans, der først opstod i Japan og som sværmer for døden. En accellererende nutid kræver produktive, hurtige og effektive handlinger - med fatale resultater. Butoh er en måde at praktisere modstand ved at læne sig ind i langsomme, henfaldende og lydhøre kvaliteter og synliggøre transformative potentialer. En bagsidens dans der minder om hvordan alle fænomener rummer døden i fortsat tilbliven i nye former.

Gys i Kirken arrangeres af Traume og Co.  
Støttet af Københavns Kommune og Statens Kunstfond.