Select Page

Extinct Encounters

Extinct Encounters

Performance - Allehelgens aften - Koncertkirken 

Vi tænder vi lysstråler og mindes sommerfuglearten Enghvidvinge. I Danmark blev Enghvidvingen sidst observeret i 2004 på Bornholm, i den opdaterede Danske Rødliste udarbejdet af IUCN er den registeret som uddød.

Performancekunstner Tora Balslev er optaget af et hybrid-felt mellem menneske og materialitet, og af at transformere kroppen med naturens bevægelser. Sammen med butohdanser Yael Gaathon undersøger hun i dette værk hvordan tab af biodiversitet kan blive en kropslig erfaring.

Performancen henter inspiration fra Butoh dans, der først opstod i Japan og som sværmer for døden. En accellererende nutid kræver produktive, hurtige og effektive handlinger - med fatale resultater. Butoh er en måde at praktisere modstand ved at læne sig ind i langsomme, henfaldende og lydhøre kvaliteter og synliggøre transformative potentialer. En bagsidens dans der minder om hvordan alle fænomener rummer døden i fortsat tilbliven i nye former.

Koncept: Tora Balslev
Koreografi og dans: Yael Gaathon og Tora Balslev
Tegn (foto): Felia Gram-Hanssen
Musik: Rumpistol
Lys: Per Daumiller