Select Page

Proces inspiration

Vi arbejder i et nomadisk værkbegreb, og ser værket som et landskab, der kan gennemvandres af forskellige ruter og opleves fra forskellige perspektiver. Dette stiller spørgsmålet “Hvem er publikum?” Er det alle som er i kontakt med projektet undervejs? Naturen Kalder manifesterer sig både som arbejdsrum, som værk, som videns- og praksisdeling. Gennem forskellige nedslag og formater forsøger vi at udveksle med studerende, forskere, andre kunstnere og publikum undervejs. Tegningen ovenover er en provisorisk model over et nomadisk værk, tegnet af Anette Asp, under vores samtale om det nomadiske. Processen er ikke en lige linje, der er snirkler og krøller, man kan fortabe sig, tabe ordene, tabe målet af syne for en tid, og finde stien igen.