Select Page
I fastnettelefoniens dage kunne spioner aflytte telefoner ved at montere en spole på telefonrørets højttaler. Denne spole opfangede de elektromagnetiske svingninger fra højttaleren, uden at påvirke signalet hørbart. Med en tilsvarende spole kan man opfange de elektromagnetiske processer som foregår indeni en mobiltelefon, og derved lytte til aktiviteten i de forskellige kredsløb og processorer.
Jeg eksperimenterer med forskellige spoler - forskellige trådtykkelser og antal viklinger, for at finde den spole som kan trænge længst ind i elektronikken.