Select Page

Om Daily Fiction

About Daily Fiction (english)

An experience of condensed time and the notion that nothing else than this moment exists.

DANS online, Terpsichore

 

Daily Fiction creates choreographic stage art focused on transformation, presence and humor. The work strives for bodily integrated reflection on contemporary existential conditions, seeking an extended experience of the daily conscious, in a different presence letting a new logic appear.

Being part of an accelerating world, spending more and more time in virtual spaces, Daily Fiction insists on exploring the intimate and exclusive potential in stage art as a live art form, letting the analogue meeting between audience, performer and piece resonate.

Daily Fiction works in a nomadic or spirally work concept, involving scientists, audience and fellow artists in the creative process. This ongoing exchange can equally to the performances be seen as part of the art work, the artistic exploration.

Daily Fiction is a self producing company in the independent field in Danish stage art, cooperating with a.o. Bådteatret, Forsøgsstationen and Dansehallerne.

Auteur and performer Tora Balslev is behind most of Daily Fictions artistic works, created in cooperation with a wide range of other artist.

Tora Balslev danser først og fremmest med kroppen – og muligvis allermest med sin væren
Dans ONline

Daily Fiction skaber koreografiske værker der situerer samtidens essentielle spørgsmål og genforhandler perspektiv.

Mange enige om at det er på tide at tage hånd om klimaet og naturen. Spørgsmålet er hvordan. Og måske om vi overhovedet kan tage vare på en natur som vi ikke har en håndgribelig fornemmelse af. Vi er selv en del af naturen, ligesom alt omkring os - det er bare som om vi hele tiden glemmer det. Måske tænker vi på naturen som ovre i parken eller endnu længere væk. Kan vi tage vare på en natur som vi ikke føler os i direkte fysisk kontakt med, en natur vi ikke rigtig kan mærke?

Med sine værker skaber kunstnerisk leder Tora Balslev oplevelser ind i dette rum. HARDCORE (2020) zoomede ind på Jordens indre bevægelser, og den langstrakte geologiske koreografi vores huse og andre bygninger tager del i. NATUREN KALDER (2019) udfoldede den natur der indlejrer sig i vores Smartphones mineraler og elektriske processer. EXTINCT ENCOUNTERS (2020) opføres til minde om arter som på den opdaterede Danske Rødliste er registreret som uddøde.

Værker skabes over tid, og Daily Fictions praksis er en løbende samtale i et nomadisk værkbegreb, hvor en sværm af forskere, publikum, studerende og kunstnere er involveret i skabende processer der folder verden ind og ud.

Daily Fiction er aktør i Det Frie Felt i dansk scenekunst. Foreningen blev stiftet i 2013 og har base i København.

 

Foto: Jens Juul

Kontakt

Daily Fiction
C/O Dansehallerne
H.C. Andersens Boulevard 25, 3. sal
1553 København V
dailyfiction@gmail.com
For kunstneriske spørgsmål kontakt:
Tora Balslev
Iscenesætter, koreograf, performer
tel. (+45) 22 51 36 76

For administrative spørgsmål kontakt:
Patrick Ian Renton
Tlf. (+45) 33 88 80 09

Bestyrelse
Torben Guldberg, formand
Charlotte Grum
Stine Klein Degerbøl

Bliv medlem

Send en mail med navn og email til
dailyfiction@gmail.com
Indmeldelsesgebyr: 200 kr.

Nyhedsbrev